"Pokud chcete vést ostatní, musíte začít u sebe."

John Adair


"Školíme zážitkem.

Cílem není naučit se ovládat koně, ale naučit se zvládat své vlastní obavy, pochybnosti, vztek, ale i radost a pocit úspěchu."

Horsepartner

Horsepartner photo

Semináře

LEADERSHIP S ASISTENCÍ KONĚ

Seminář Leadership s asistencí koně je vhodný pro každého, kdo chce poznat a rozvinout své schopnosti vést sebe nebo tým lidí. Koně intuitivně vnímají naši jistotu, rozhodnost a energii, kůň bezprostředně reflektuje, jak vnímá člověka. Bez hodnocení, odsuzování nám dává jednoduchou a jasnou odpověď na to, jak na něj působíme.

Co můžete od semináře očekávat?

  • sebepoznání, analýzu silných a slabých stránek
  • hlubší porozumění vlastnímu stylu vedení
  • seznámení se s mírou sebejistoty, respektu jež v lidech vzbuzujete
  • uvědomění si vlastní energie a tempa, kterým působíte na celý tým
  • odhalení schopnosti koncentrace v daném okamžiku
  • poznání sebe sama v práci s tlakem i pod tlakem
  • porozumění síle rozhodného jednání
  • možnost seznámení se s mírou empatie a důvěry, kterou disponujete

Zkušenosti ukazují, že zpětná vazba poskutnutá koňmi je pro člověka velmi přínosná, kladně přijímaná, s následnou ochotou své chování dle doporučení koní měnit.


Horsepartner photo
Horsepartner photo
Horsepartner photo