"Pokud chcete vést ostatní, musíte začít u sebe."

John Adair


"Školíme zážitkem.

Cílem není naučit se ovládat koně, ale naučit se zvládat své vlastní obavy, pochybnosti, vztek, ale i radost a pocit úspěchu."

Horsepartner

Horsepartner photo

Proč koně

Krásná a obrovská síla koně dokáže lidi neskonale ovlivnit. V jejich přítomnosti si více uvědomíme svět kolem a můžeme se lépe vcítít do našeho světa vnitřního. Stát tváří v tvář tomuto nádhernému zvířeti, získat si jeho pozornost a komunikovat s ním znamená oprostit se od všech masek a rolí a být tady a teď, v přítomném okamžiku, sami za sebe takoví, jací jsme.

Koně jsou:

  • velmi sociálně založeni, mají silný instinkt pro vztah
  • vztahy uvnitř stáda jsou na prvním místě a jsou vždy založené na důvěře, jasné komunikaci a vyjasněných pozicích
  • mají podobnou sociální strategii přežití založenou na hierarchii a vůdcovství
  • věří svým instinktům, rozdělují si role ve stádě a volí své přirozené vůdce
  • koně jsou mistry v neverbální komunikaci, ovládají řeč těla

Koně intuitivně vnímají to, kdo jsme a nezajímá je, kým si myslíme, že jsme.


Horsepartner photo
Horsepartner photo
Horsepartner photo